RECHTSGEBIEDEN


Personen- en familierecht

Mr. Rikken is actief op het gebied van het personen- en familierecht, het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Hierbij moet u denken aan zaken als:

- echtscheiding en scheiding van tafel en bed

- ontbinding geregistreerd partnerschap

- einde samenwoning

- boedelverdeling 

- afwikkeling van huwelijkse voorwaarden 

alimentatie (partner- en kinder-)

- erkenning

- gezag/voogdij 

- zorgregeling/ouderschapsplan - omgangsregeling

- kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) 

- ontkenning vaderschap

- naamswijziging

- adoptie

- curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Zaken met een personen- en familierechtelijk karakter hebben voor de betrokkenen vaak een enorme impact. Het zijn zeer persoonlijke en aangrijpende kwesties waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Het is dan ook van belang dat uw advocaat u zo goed mogelijk bijstaat en ervoor zorgt dat het juridische traject zo aangenaam mogelijk voor u verloopt. Het vraagt van uw advocaat niet alleen een gedegen juridische kennis, maar ook goede vaardigheden om met de persoonlijke en emotionele aspecten, die in dit soort zaken spelen, om te gaan. De persoonlijke benadering van de individuele cliƫnt staat daarom bij mr. Rikken voorop.